Geen weg terug

In de blog over duurzaamheid ging het onder meer over elektrische auto’s. We weten inmiddels allemaal wel dat elektrisch rijden (of misschien wel rijden op waterstof?) onafwendbaar is geworden. Ook al zouden we geen klimaat – en milieuschade ondervinden van het fossiele brandstoffengebruik, dan nog zou er binnen afzienbare tijd sowieso een eind aan komen, eenvoudigweg vanwege het feit dat de fossiele bronnen op raken. Door de bijkomende negatieve effecten zoals milieuschade, klimaatverandering en ook imagoschade zal de energietransitie in een versnelling terechtkomen. Er is geen weg terug maar de weg naar die nieuwe situatie zal wellicht niet altijd even gemakkelijk en soepel verlopen. Maar zonder geen moeite geen resultaat, want ‘voor niets gaat de zon op’, luidt immers het adagium.

Akkoord

Nu zijn er vier mobiliteitsorganisaties die onlangs gezamenlijk het Klimaatakkoord hebben ondertekend in bijzijn van de staatssecretarissen Van Veldhoven (I en W) en Snel (Financiën). Het gaat om de ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en de VNA, die hiermee de urgentie van het klimaatprobleem en het belang van gezamenlijke inspanningen bij het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van het kabinet onderschrijven. Door hun vertrouwen in het Klimaatakkoord uit te spreken verbinden de vier organisaties zich aan de uitvoering van de afspraken en maatregelen.
Hier ging uiteraard een intensief onderhandelingstraject aan vooraf. De vier organisaties zijn zich ervan bewust dat de uitstoot van CO2 door de mobiliteitssector mede bijdraagt aan de klimaatproblematiek. De uitstoot van CO2 moet in 2030 met 49 procent zijn teruggebracht volgens het kabinet. Het Klimaatakkoord dat nu voorligt biedt een basis waarin alle vervoersmiddelen bijdragen en daarmee wordt voorkomen dat de totale rekening bij de automobilist terechtkomt.

Doelstelling

De doelstelling van het kabinet om een dusdanig grote vermindering van de uitstoot van CO2 te realiseren is een prachtig streven. Om eraan te voldoen wordt nog een enorme uitdaging. Er moet hoe dan ook voldoende draagvlak zijn, zowel bij het bedrijfsleven als de consument. Er bestaan op dit moment nog een aantal onduidelijkheden omtrent de verdere invulling van het Klimaatakkoord waarover de vier organisaties hun zorgen hebben. Daarom moet er de komende tijd aan een stabiel en voorspelbaar fiscaal autobeleid gewerkt worden. De bijtelling op auto’s bijvoorbeeld moet alleen tussentijds kunnen worden aangepast als bedrijfsleven en consument voldoende tijd hebben om zich daarop te kunnen voorbereiden. Ook het op gang komen van de particuliere markt moet blijvend worden gestimuleerd. Mocht het jaarlijks beschikbare subsidiebudget ontoereikend blijken, dan moet de overheid de mogelijkheid hebben om met budgetten te schuiven en eventueel bedragen uit latere jaren naar voren halen. De vier organisaties kunnen bij een tekort vragen om verruiming van het beschikbare budget.

Snellere verduurzaming

De ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en de VNA pleiten er verder voor om het totale wagenpark in een sneller tempo te verduurzamen. Naast elektrische auto’s moeten ook andere schone en zuinige technieken zoals hybride, plug-in hybride, waterstof, en het gebruik van biobrandstoffen aantrekkelijker worden gemaakt.

De directeur van de VNA, Renate Hemerik zegt over het gesloten akkoord onder meer: “Omdat 53 procent van alle nieuw verkochte auto’s een lease-auto is, voelen wij ons zeker verantwoordelijk om mee te werken aan het verduurzamen van het Nederlandse wagenpark. Daarom zetten wij onze handtekening onder het Klimaatakkoord.”  Ze vind het fantastisch om te constateren dat er volop bereidheid is om samen te werken aan een duurzamer en veiliger wagenpark. “De autoleasebranche zal dat zeker faciliteren“, aldus Renate Hemerik.

Stimulering

Wij van Over Private Lease kunnen deze positieve ontwikkelingen alleen maar toejuichen. Door de stimulering van onder meer elektrisch rijden zullen er ook steeds meer mogelijkheden ontstaan in relatie tot het private lease autorijden. Wij vinden duurzaamheid in het algemeen, en alles wat ermee te maken heeft in de context van auto’s en autorijden in het bijzonder, uiteraard van groot belang. We blijven daarom de ontwikkelingen op de voet volgen en op onze manier zullen wij ons steentje ertoe bijdragen. Dit doen we onder meer door een steeds groter aanbod van elektrische auto’s op onze vergelijker, en door verder alle relevante informatie over private lease up-to-date te houden. Wil je bijvoorbeeld  meer weten over elektrisch rijden, lees dan ook ons artikel: Doorbraak verkoop elektrische auto’s.

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van private lease?